Trang Nhà   |   100 Bài Học   |   1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất   |   1500 Từ Thông Dụng Nhất   |   Hỗ Trợ
  Chọn ngôn ngữ:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1500 Từ và Ngữ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Để nghe phát âm một từ, nhấn vào biểu tượng âm thanh hoặc đặt con trỏ trên từ đó.
Để xem nghĩa một từ tiếng Anh, nhấn chuột vào từ đó.


Sắp xếp theo loại:

Sắp xếp theo mẫu tự:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z
Tiếng Việt/Tiếng Anh (Hiển thị)
Phát âm
có thể
về
trên
chấp nhận
tai nạn
đi kèm
hành động
diễn viên
thực sự
cộng, thêm
địa chỉ
tính từ
trạng từ
quảng cáo
sợ
Phi châu
sau
chiều
sau đó
lại, một lần nữa
chống lại
đồng ý
không khí
máy bay
phi trường
tất cả
dị ứng
cho phép
cho phép
hầu như
hầu như
một mình
rồi
được
cũng
luôn luôn
Mỹ
người Mỹ

giận dữ
thú vật
quấy rầy
một...khác
trả lời
câu trả lời
Nam cực
kháng sinh
bất cứ ai
bất cứ cái gì
bất cứ lúc nào
căn hộ
xuất hiện
món khai vị
táo
buổi hẹn
tiếp cận
xấp xỉ
xấp xỉ
tháng tư

cánh tay
tới
nghệ thuật
Á châu
hỏi
trợ giúp
tại
tham dự
tháng tám
dì, cô
dì, cô
Úc châu
đại lộ
  Trang Nhà    100 Bài Học    1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất    1500 Từ Thông Dụng Nhất    Hỗ Trợ  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.
Bản quyền, 2017, EnglishSpeak.com LLC. Tác giả giữ bản quyền.