การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

11 days ago.

11 วัน ที่แล้ว.

2 hours.

2 ชั่วโมง.

All day.

ทั้งวัน.

A long time ago.

นานมาแล้ว.

Are they coming this evening?

พวกเขาจะมา ตอนเย็นนี้ ใช่ไหม?

Are you comfortable?

คุณ สะดวกสบายดีใช่ไหม?

Are your children with you?

ลูกๆของคุณ อยู่กับคุณไหม?

As soon as possible.

เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้.

At 3 o'clock in the afternoon.

เวลา 3 โมง ใน ตอนบ่าย.

At 5th street.

ที่ถนน หมายเลข 5.

At 7 o'clock at night. (evening)?

เวลา 7 โมง ตอนกลางคืน.(ตอนเย็น)?

At 7 o'clock in the morning.

เวลา 7 โมงใน ตอนเช้า.

At what time did it happen?

มันเกิดขึ้น เวลา กี่โมง ?

Can I help you?

ฉันสามารถช่วย คุณได้ไหม?

Do you have a swimming pool?

คุณ มี สระว่ายน้ำไหม?

Do you have this in size 11?

คุณ มี แบบนี้ไซส์ 11 ไหม?

Do you think you'll be back by 11:30?

คุณ คิดว่า คุณจะกลับมาก่อนเวลา 11:30?

Everyday I get up at 6AM.

ทุกวัน ฉันตื่น 6 โมงเช้า.

Every week.

ทุกอาทิตย์.

Expiration date.

วันหมดอายุ.

Have you been waiting long?

คุณ รอนานแล้วหรือยัง?

He'll be back in 20 minutes.

เขาจะกลับมาใน 20 นาที่.

His family is coming tomorrow.

ครอบครัวของเขาจะมาพรุ่งนี้.

How about Saturday?

แล้ววันเสาร์ล่ะ?

How long are you going to stay?

คุณจะอยู่นานแค่ไหน?

How long are you going to stay in California?

คุณจะอยู่ในแคลิฟอร์เนียนานแค่ไหน?

How long will it take?

มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

How much altogether?

ทั้งหมดเท่าไหร่?

How much will it cost?

มันจะราคาเท่าไหร่ ?

I don't have enough money.

ฉันไม่มีเงิน พอ .

I'm getting ready to go out.

ฉันเตรียม พร้อม ที่จะออกไปข้างนอก.

I'm just looking. (Shopping)

ฉันแค่ มองดูเท่านั้น. (ช็อปปิ้ง)

I'm worried too.

ฉัน ก็กังวลด้วย

It'll be cold this evening.

เย็นนี้ มันจะอากาศหนาว .

It rained very hard today.

มัน ตกหนัก มากวันนี้.

It's 17 dollars.

มันเป็นเงิน 17 ดอล์ล่าร์.

It's 6AM.

มันเป็นเวลา 6โมงเช้า.

It's 8:45.

มันคือเวลา 8:45.

It's a quarter to 7.

อีก 15 นาที จะ7 โมง.

It's going to snow today.

จะมีหิมะตก วันนี้.

It's here.

ที่นี่.

It's there.

มันอยู่ที่นั่น.

I've already seen it.

ฉันเคย เห็นมันมาแล้ว.

John is going on vacation tomorrow.

พรุ่งนี้จอห์นจะไปพักผ่อน.

My birthday is August 27th.

วันเกิดของฉัน คือ 27 สิงหาคม.

Now or later?

ตอนนี้ หรือวันหลัง?

October 22nd.

22 ตุลาคม .

She wants to know when you're coming.

เธอ อยากรู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะมา.

Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM.

บางครั้งฉันเข้านอนตอนห้าทุ่ม, บางครั้งห้าทุ่มครึ่ง.

There's plenty of time.

มีเวลาเหลือเฟือ

The whole day.

ทั้ง วัน.

We're late.

เราสายแล้ว.

What day are they coming over?

วัน ไหนที่พวกเขาจะมา?

What day of the week is it?

วันนี้วันอะไร ?

What is today's date?

วันนี้เป็นวันอะไร ?

What's your religion?

คุณศาสนาอะไร?

What time are they arriving?

พวกเขาจะมาถึงกี่โมง?

What time did you get up?

คุณ ตื่นกี่โมง?

What time did you go to sleep?

คุณนอนกี่โมง ?

What time did you wake up?

คุณ ตื่นกี่โมง?

What time does it start?

มันเริ่มกี่โมง ?

What time do you think you'll arrive?

คุณ คิดว่า คุณจะมาถึงกี่โมง?

What time is it?

กี่โมงแล้ว?

When are they coming?

พวกเขาจะมาเมื่อไหร่?

When are you coming back?

คุณ จะกลับมาเมื่อไหร่?

When are you going to pick up your friend?

คุณ จะไปรับเพื่อน ของคุณ เมื่อไหร่?

When are you leaving?

คุณ จะไปเมื่อไหร่?

When are you moving?

คุณจะย้ายเมื่อไหร่ ?

When is the next bus to Philidalphia?

รถบัสไปฟิลาเดลเฟียเที่ยวถัดไปเมื่อไหร่?

When is your birthday?

วันเกิดของคุณเมื่อไหร่?

When I went to the store, they didn't have any apples.

เมื่อไหร่ที่ฉันไปร้านค้า,พวกเขาจะไม่มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่เลย.

When was the last time you talked to your mother?

คุณ คุยกับแม่ ของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

When will he be back?

เมื่อไหร่เขาจะ กลับ?

When will it be ready?

เมื่อไหร่มันถึงจะพร้อม?

Where are you going to go?

คุณ กำลังจะไปที่ไหน ?