หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
ฟังเสียง คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ออดิโอ หรือ วางเคอร์เซอร์บนคำนั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
 

เรียงตามหมวดหมู่:

เรียงตามตัวอักษร:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
นิดหน่อย(นามนับได้).
A few.
นิดหน่อย(นามนับไม่ได้).
A little.
นานมาแล้ว.
A long time ago.
ตั่วทางเดียว.
A one way ticket.
ตั๋วไป-กลับ.
A round trip ticket.
ประมาณ 300 กิโลเมตร.
About 300 kilometers.
ตรงข้ามไปรษณีย์.
Across from the post office.
ทั้งวัน.
All day.
ฉันออกเสียงอย่าง ถูกต้องไหม?
Am I pronouncing it correctly?
เอมี่เป็น แฟนสาวของจอห์น.
Amy is John's girlfriend.
แล้ว คุณล่ะ?
And you?
มีอะไรอีกไหม?
Anything else?
ที่นั่น มีคอนสิรต์ใช่ไหม?
Are there any concerts?
พวกเขาจะมา ตอนเย็นนี้ ใช่ไหม?
Are they coming this evening?
พวกนี้เหมือนกันใช่ไหม?
Are they the same?
คุณกลัวใช่ไหม?
Are you afraid?
คุณแพ้อะไรไหม?
Are you allergic to anything?
คุณ เป็นอเมริกันใช่ไหม?
Are you American?
คุณ ยุ่งใช่ไหม?
Are you busy?
คุณ สะดวกสบายดีใช่ไหม?
Are you comfortable?
คุณจะมา ตอนเย็นนี้ใช่ไหม?
Are you coming this evening?
คืนนี้คุณว่างไหม?
Are you free tonight?
คุณ จะไปร่วมงานแต่งงานของพวกเขาไหม?
Are you going to attend their wedding?
คุณจะ ช่วยเธอใช่ไหม?
Are you going to help her?
คุณกำลังจะไปโดยเครื่องบินหรือรถไฟ?
Are you going to take a plane or train?
คุณ อยู่ที่นี่คนเดียวหรือ?
Are you here alone?
คุณหิวไหม?
Are you hungry?
คุณแต่งงานแล้วหรือยัง?
Are you married?
คุณ โอเคไหม?
Are you okay?
คุณ พร้อมไหม?
Are you ready?
คุณ ป่วยใช่ไหม?
Are you sick?
คุณ แน่ใจไหม?
Are you sure?
คุณกำลังรอใครอยู่ใช่ไหม?
Are you waiting for someone?
วันนี้คุณ ทำงาน ไหม?
Are you working today?
พรุ่งนี้คุณทำงานไหม?
Are you working Tomorrow?
ลูกๆของคุณ อยู่กับคุณไหม?
Are your children with you?
เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้.
As soon as possible.
เวลา 3 โมง ใน ตอนบ่าย.
At 3 o'clock in the afternoon.
เวลา 3 โมง.
At 3 o'clock.
ที่ถนน หมายเลข 5.
At 5th street.
เวลา 7 โมง ตอนกลางคืน.(ตอนเย็น)?
At 7 o'clock at night.
เวลา 7 โมงใน ตอนเช้า.
At 7 o'clock in the morning.
มันเกิดขึ้น เวลา กี่โมง ?
At what time did it happen?
ที่เวลา กี่โมง?
At what time?

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.