ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 အများစုမှာအသုံးများသောစကားလုံးမြား

အင်္ဂလိပ် / Burmese audio

boss

သူဌေး

class

အတန်း

course

သင်တန်း

co-worker

အလုပ်လုပ်ဖော်

degree

ဒီဂရီ

dry

ခြောက်သည်

effort

တတ်နိုင်သည်

equal

တူညီသည်

factory

စက်ရုံ

homework

အိမ်စာ

job

အလုပ်

manager

မန်နေဂျာ

muscle

ကြွက်သား

schedule

အချိန်ဇယား

scientist

သိပ္ပံပညာရှင်

skill

အတတ်ပညာ

stapler

ချုပ်စက်

team

အဖွဲ့

tool

ကိရိယာ

work

အလုပ်

workplace

အလုပ်နေရာ