ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 5 - I'm hungry.
ဗိုက်ဆာတယ်။
သင်ခန်းစာများစာရင်း | ယခင်သင်ခန်းစာ | နောကျသငျခနျးစာ

ပုံမှန်မြန်နှုန်း:

အနှေးအမြန်:

အင်္ဂလိပ် / Burmese နှေးနှေး သာမန်

Hi Sarah, how are you?

ဆာရာ။ ဘယ်လိုလဲ?

Fine, how are you doing?

မဆိုးပါဘူး။ ဘယ်လိုလဲ?

OK.

အိုကေ။

What do you want to do?

ဘာလုပ်ချင်သလဲ?

I'm hungry. I'd like to eat something.

ဆာတယ်။ တစ်ခုခု စားချင်တယ်။

Where do you want to go?

ဘယ်သွားချင်သလဲ?

I'd like to go to an Italian restaurant.

အီတလီဆိုင်သွားချင်တယ်။

What kind of Italian food do you like?

ဘယ် အီတလီ အစားအစာ စားချင်တာလဲ?

I like spaghetti. Do you like spaghetti?

စပတ်ဂတီ ကြိုက်တယ်။ မင်းကော စပတ်ဂတီ ကြိုက်လား?

No, I don't, but I like pizza.

ဟင့်အင်း၊ မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပီဇာ ကြိုက်တယ်။