ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 6 - Do you want something to drink?
တခုခုသောက်မလား?
သင်ခန်းစာများစာရင်း | ယခင်သင်ခန်းစာ | နောကျသငျခနျးစာ

ပုံမှန်မြန်နှုန်း:

အနှေးအမြန်:

အင်္ဂလိပ် / Burmese နှေးနှေး သာမန်

David, would you like something to eat?

ဒေးဗစ်၊ တစ်ခုခု စားမလား?

No, I'm full.

ဟင့်အင်း၊ ဝနေပြီ။

Do you want something to drink?

တစ်ခုခု သောက်မလား?

Yes, I'd like some coffee.

ဟုတ်ကဲ့၊ ကော်ဖီသောက်ပါမယ်။

Sorry, I don't have any coffee.

ဆော်ရီး၊ ကော်ဖီမရှိဘူး။

That's OK. I'll have a glass of water.

ရပါတယ်၊ ရေတစ်ခွက်ပေးပါ။

A small glass, or a big one?

ခွက်သေးသေးလား၊ ကြီးကြီးလား?

Small please.

သေးသေးပေးပါ။

Here you are.

ဒီမှာပါ။

Thanks.

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

You're welcome.

ကြိုဆိုပါတယ်။