การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

6 dollars per hour.

6 ดอล์ล่าร์ ต่อ ชั่วโมง.

Are you waiting for someone?

คุณกำลังรอใครอยู่ใช่ไหม?

Are you working today?

วันนี้คุณ ทำงาน ไหม?

Bring me my shirt please.

กรุณาเอาเสื้อเชิ๊ตมาให้ฉันด้วย.

Do you like to watch TV?

คุณ ชอบดูทีวีไหม?

Do you like your boss?

คุณชอบหัวหน้า ของคุณไหม ?

Have you finished studying?

คุณ เรียนจบแล้วหรือยัง?

He's an Engineer.

เขาเป็นวิศวกร.

He's very hard working.

เขาทำงานหนักมาก.

He works at a computer company in New York.

เขาทำงานที่บริษัทคอมพิวเตอร์ในนิวยอร์ค.

How long have you worked here?

คุณทำงานที่นี่นานเท่าไรแล้ว?

How many hours a week do you work?

คุณทำงานกี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ?

How much money do you have?

คุณ มีเงินเท่าไหร่ ?

How's the weather?

อากาศเป็นอย่างไรบ้าง?

How was the trip?

การเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง?

I forget.

ฉันลืม.

I'm good.

ฉันสบาย ดี.

I'm ready.

ฉัน พร้อมแล้ว.

I still have a lot of things to buy.

ฉันยังคงมีของที่ต้องซื้ออีกเยอะ.

I've seen it.

ฉันเคย เห็นมันแล้ว.

What does he do for work?

เขาทำงานอะไร ?

What does your father do for work?

พ่อของคุณทำงานอะไร ?

What do you do for work?

คุณทำงานอะไร ?

What do your parents do for work?

พ่อแม่ของคุณทำงานอะไร?

What's the matter?

มีอะไร?

What time do you go to work everyday?

ทุกวันคุณไปทำงานกี่โมง?

When do you arrive in the U.S.?

คุณ จะถึงอเมริกาเมื่อไหร่?

When do you get off work?

คุณจะหยุดทำงานเมื่อไหร่?

Where did you put it?

คุณ วางมันไว้ที่ไหน?

Where does it hurt?

มันเจ็บตรงไหน ?

Where do you want to go?

คุณ อยากไปที่ไหน?