การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 ที่พบมากที่สุดวลีภาษาอังกฤษ

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Are you allergic to anything?

คุณแพ้อะไรไหม?

Are you ready?

คุณ พร้อมไหม?

Call me.

โทร หาฉัน.

Did you send me flowers?

คุณ ส่งดอกไม้มาให้ฉันใช่ไหม?

Do you sell batteries?

คุณขายแบตเตอรี่ใช่ไหม?

I don't care.

ฉันไม่สนใจ.

I give up.

ฉันยอมแพ้.

I got in an accident.

ฉันได้รับอุบัติเหตุ.

I have a cold.

ฉันมีไข้.

I have one in my car.

ฉันมี อันหนึ่งในรถยนต์ของฉัน.

I made this cake.

ฉันทำเค๊กนี้ .

I'm a teacher.

ฉันเป็นครู.

I'm self-employed.

ฉันเป็นเจ้าของกิจการ.

I still have a lot to do.

ฉันยังคงมี อะไรต้องทำอีกเยอะ.

I still haven't decided.

ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ.

It depends on the weather.

มัน ขึ้นอยู่กับอากาศ.

It's very cold today.

วันนี้มันหนาว มาก.

My luggage is missing.

กระเป๋าเดินทางของฉันหายไป.

My stomach hurts.

ฉันปวดท้อง.

My throat is sore.

ฉันเจ็บคอ.

My watch has been stolen.

นาฬิกาข้อมือของฉันถูกขโมย.

Take this medicine.

กินยานี่สิ.

The accident happened at the intersection.

อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ทางแยก.

There has been a car accident.

มีอุบัติเหตุรถยนต์.

Where can I exchange U.S. dollars?

ฉันสามารถแลกเงินดอล์ล่าร์สหรัฐได้ที่ไหน?

Where do you work?

คุณ ทำงานที่ไหน ?

Where's the nearest hospital?

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ?

Where's the post office?

ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน ?