Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 8 - Choosing a time to meet.
Định thời gian gặp nhau.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Jennifer, would you like to have dinner with me?

Jennifer, bạn có muốn ăn tối với tôi không?

Yes. That would be nice. When do you want to go?

Vâng, tốt lắm. Bạn muốn đi khi nào?

Is today OK?

Hôm nay được không?

Sorry, I can't go today.

Rất tiếc, tôi không thể đi hôm nay.

How about tomorrow night?

Tối mai thì sao?

Ok. What time?

Được, mấy giờ?

Is 9:00PM all right?

9 giờ tối được không?

I think that's too late.

Tôi nghĩ như vậy trễ quá.

Is 6:00PM OK?

6 giờ chiều được không?

Yes, that's good. Where would you like to go?

Tốt rồi. Bạn muốn đi đâu?

The Italian restaurant on 5th street.

Nhà hàng Ý trên đường số 5.

Oh, I don't like that Restaurant. I don't want to go there.

Ồ, tôi không thích nhà hàng đó. Tôi không muốn đi tới đó.

How about the Korean restaurant next to it?

Vậy nhà hàng Hàn Quốc cạnh đó thì sao?

OK, I like that place.

Được, tôi thích nơi đó.