Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 71 - Taking a taxi.
Đi tắc xi.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello Miss, do you need a taxi?

Chào cô, cô cần tắc xi không?

Yes.

Vâng.

Do you have any luggage?

Cô có hành lý không?

Just these two suitcases.

Chỉ có 2 va li.

OK, I'll put them in the back for you. Where are you going?

Được, tôi sẽ để vào sau xe cho cô. Cô đi đâu?

The Comfort Inn.

Lữ Quán Comfort.

I think there are two in Boston. Which one are you going to?

Tôi nghĩ có 2 nơi như vậy ở Boston. Cô đi nơi nào?

The one downtown.

Nơi ở ngoài phố.

Is this your first time in Boston?

Đây là lần đầu tiên cô tới Boston hả?

No. I've been here many times. I come here for work all the time. Do you know how long it'll take?

Không, tôi đã tới đây vài lần rồi. Tôi thường tới đây để làm việc. Bạn có biết sẽ mất bao lâu không?

It shouldn't take long. Probably about 15 minutes.

Không lâu đâu. Có lẽ khoảng 15 phút.

Wow, it looks like the traffic is really bad.

Ôi, có vẻ kẹt xe quá.

Yeah, there might be an accident up ahead.

Vâng, có thể có tai nạn phía trước

OK, then stop at the next intersection. I'm gonna get out there and take the subway.

Thôi được, hãy ngừng xe ở ngã tư tới. Tôi sẽ xuống và đi xe điện ngầm.