Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 7 - That's too late.
Muộn quá.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Mary, would you like to get something to eat with me?

Mary, bạn muốn mua thứ gì để ăn cùng với tôi không?

OK. When?

Được, khi nào?

At 10 O'clock.

Lúc 10 giờ

10 in the morning?

10 giờ sáng hả?

No, at night.

Không, tối.

Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM.

Rất tiếc, trễ quá. Tôi thường đi ngủ khoảng 10 giờ tối.

OK, how about 1:30 PM?

Được, 1:30 chiều thì sao?

No, that's too early. I'll still be at work then.

Không, như vậy sớm quá. Tôi vẫn còn đang làm việc lúc đó.

How about 5:00PM?

Vậy 5 giờ chiều?

That's fine.

Tốt lắm.

OK, see you then.

Tốt, gặp bạn lúc đó.

Alright. Bye.

Được, tạm biệt.