Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 61 - Doctor's visit.
Đến gặp bác sĩ.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello Mrs. Wilson.

Chào bà Wilson.

Hi Doctor.

Chào bác sĩ.

How are you feeling?

Bà cảm thấy thế nào?

I don't feel good.

Tôi không cảm thấy khỏe.

What's bothering you?

Điều gì đang làm phiền bà?

I have a stomachache and a headache.

Tôi bị đau bụng và nhức đầu.

Where does it hurt?

Đau ở đâu?

Here.

Đây.

Do you have a fever?

Bà có bị sốt không?

No, I don't think so.

Không, tôi không nghĩ vậy.

OK. Let me look at your throat. Open your mouth. Your throat's red. Does it hurt?

Được. Để tôi xem cổ họng của bà. Há miệng ra. Cổ họng của bà bị đỏ. Có đau không?

Yes. It's sore.

Vâng, nó đau.

When did it start to feel this way?

Khi nào nó bắt đầu bị đau?

Last week.

Tuần trước.

I think you have a virus. It might be the flu. I'm going to give you a prescription for some medicine.

Tôi nghĩ bà bị nhiễm vi rút. Có thể là bệnh cúm. Tôi sẽ cho bà một đơn thuốc.

Thank you.

Cám ơn.

Try to get some rest, and be sure to drink lots of water and orange juice.

Hãy gắng nghỉ ngơi, và phải uống nhiều nước và nước cam vắt.