Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 6 - Do you want something to drink?
Bạn có muốn uống gì không?
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

David, would you like something to eat?

David, bạn muốn ăn món gì không?

No, I'm full.

Không, tôi no rồi.

Do you want something to drink?

Bạn muốn uống thứ gì không?

Yes, I'd like some coffee.

Vâng, tôi muốn một ít cà phê.

Sorry, I don't have any coffee.

Rất tiếc, tôi không có cà phê.

That's OK. I'll have a glass of water.

Được thôi. Tôi sẽ uống một ly nước.

A small glass, or a big one?

Ly nhỏ hay ly lớn.

Small please.

Làm ơn cho ly nhỏ.

Here you are.

Đây.

Thanks.

Cám ơn.

You're welcome.

Không có gì.