Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 59 - Going to the gym.
Đi đến phòng tập thể dục.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Ed, what should we do today?

Ed, chúng ta nên làm gì tối nay?

I have been studying all week. I'd like to exercise.

Tôi đã học cả tuần. Tôi muốn tập thể dục.

Me too. Let's go to the gym.

Tôi cũng vậy. Chúng ta tới phòng tập thể dục đi.

Good idea. What are we going to do there?

Ý kiến hay. Chúng ta sẽ làm gì ở đó?

We can lift weights or play basketball.

Chúng ta có thể tập tạ hoặc chơi bóng rổ.

I like to play basketball. Are you good at it?

Tôi thích chơi bóng rổ. Bạn chơi giỏi không?

Not really, but I like to play. I use to play a lot when I was in school, but now there's no time.

Không thực sự, nhưng tôi thích chơi. Tôi thường chơi nhiều khi còn ở trường, nhưng bây giờ không có thời gian.

I know what you mean. I use to play soccer a lot. Do you think we can play soccer there?

Tôi hiểu ý bạn. Tôi thường chơi bóng đá nhiều. Bạn nghĩ chúng ta có thể chơi bóng đá ở đó không?

No, there's not enough room. I think it's better if we play outside.

Không, không có đủ chỗ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chơi ở ngoài.

OK, maybe we can go play soccer later this afternoon.

Được, có lẽ chúng ta có thể chơi bóng đá vào cuối buổi chiều nay.

It's too cold outside today. Let's wait until the weather gets a little warmer.

Hôm nay ngoài trời lạnh lắm. Chúng ta hãy chờ đến khi thời tiết ấm hơn một chút.

OK.

Được.