Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 57 - Send me the directions.
Gửi cho tôi đường đi.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello?

Alô?

Hi Frank, it's Pam.

Chào Frank, Pam đây.

Hey Pam, what's up?

Ê Pam, có chuyện gì vậy?

Not much. Where are you?

Không có gì đâu. Bạn đang ở đâu?

I'm in the car driving home.

Tôi đang lái xe về nhà.

When you get home will you send me an email with directions to the party tonight?

Khi bạn về tới nhà bạn có thể gửi cho tôi tin nhắn chỉ đường tới bữa tiệc tối nay được không?

Sure, no problem.

Được chứ, không có vấn đề gì.

When do you think you'll get home?

Bạn nghĩ khi nào bạn về tới nhà?

I don't know, maybe in about 30 minutes or so. There's a lot of traffic.

Tôi không biết, có lẽ khoảng nửa tiếng. Đông xe quá.

I have to go out soon. Can you just send me a text message with the address instead.

Tôi phải đi ra ngoài liền. Hay bạn gửi cho tôi tin nhắn ghi địa chỉ vậy.

OK, I'll do that as soon as I get home.

Được, tôi sẽ gửi ngay khi về tới nhà.

Thanks a lot. Drive carefully.

Cám ơn nhiều. Lái xe cẩn thẩn đấy.

OK, I'll see you tonight.

Được, gặp bạn tối nay.

Bye.

Bai.