Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 55 - I have a cold.
Tôi bị cảm.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

How are you feeling?

Bạn cảm thấy thế nào?

I still have a cold.

Tôi vẫn bị cảm.

Still? It's been over a week now, hasn't it?

Vẫn? Đã hơn một tuần rồi, phải không?

Yeah, its been a while. I started feeling this way last Monday.

Vâng, hơi lâu rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy như thế này thứ hai tuần trước

Are you feeling any better?

Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?

A little. I took some medicine this morning and I feel a little better now.

Một ít. Tôi uống thuốc sáng nay và bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn một ít.

What's wrong?

Có gì không ổn?

I have a bad cough.

Tôi bị ho nặng.

Did you go see the doctor yet?

Bạn đi gặp bác sĩ chưa?

Not yet, I might go tomorrow.

Chưa. Tôi có thể đi ngày mai.

I'm going to the drug store now, can I get you anything?

Tôi sẽ đi ra tiệm thuốc tây bây giờ. Tôi có thể mua gì cho bạn không?

Yes, if it's not too much trouble, would you get me some tissues.

Vâng, nếu không phiền lắm, bạn có thể mua cho tôi một ít khăn giấy được không?

Sure. Anything else?

Được chứ. Còn gì nữa không?

No, that's it.

Không, vậy thôi.

OK, I'll be back in about an hour. If you think of anything else you need, give me a call.

Được, tôi sẽ trở về trong khoảng một tiếng. Nếu bạn thấy cần gì thêm, gọi điện thoại cho tôi

Thanks.

Cám ơn.