Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 41 - The food tastes great.
Thức ăn ngon tuyệt.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

How do you like the food?

Bạn thích món ăn lắm không?

It tastes really great. Did you cook it?

Nó rất ngon. Bạn đã nấu món đó hả?

Yes. I made it this afternoon. Would you like some more?

Vâng, tôi nấu hồi chiều nay. Bạn muốn ăn thêm không?

OK, just a little though. I'm really full.

Vâng, nhưng chỉ một ít thôi. Tôi thực sự no rồi.

Oh. Would you like some soup instead?

Ô. Bạn muốn một ít xúp thay vào đó không?

What kind is it?

Loại xúp gì?

Tomato and rice. Have you had that before?

Cà chua và gạo. Bạn đã ăn món đó trước đây chưa.

No. This is my first time. How does it taste?

Chưa. Đây là lần đầu. Nó có vị ra sao?

It's good, try it. What do you think?

Ngon, thử xem. Bạn nghĩ sao?

Wow. It is good. Did you make that also?

Ô. Nó ngon lắm. Bạn cũng đã làm món này hả?

Yes.

Vâng.

You're a really good cook.

Bạn thực sự là một đầu bếp giỏi.

Thanks, next time I'll make chicken soup for us.

Cám ơn, lần tới tôi sẽ làm món xúp gà cho chúng ta.

That sounds good. Did you study cooking in school?

Nghe hay đấy. Bạn đã học nấu ăn trong trường hả?

No, I learned by myself. I have a good cook book that I read when I have time.

Không, tôi tự học. Tôi có một quyển sách dạy nấu ăn tốt tôi vẫn đọc khi có thời gian.