Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 26 - Family trip.
Chuyến đi của gia đình.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

David, what have you been up to lately?

David, dạo gần đây bạn làm gì?

I went on a trip with my family last week.

Tuần trước tôi đi du lịch với gia đình.

Really? Where did you go?

Vậy hả? Các bạn đi đâu?

We went to Europe.

Chúng tôi đi Âu Châu.

What cities did you go to?

Các bạn đi thăm những thành phố nào?

London, Paris and a few other smaller cities.

Luân Đôn, Pa ri và một vài thành phố nhỏ hơn.

Did you go to Berlin?

Các bạn có đi Bá Linh không?

No, We didn't go there. I'd like to go there next time.

Không, chúng tôi không đi đến đó. Tôi muốn đi đến đó lần tới.

I think the summer is a good time to visit Berlin. It's a beautiful place and the people there are very nice.

Tôi nghĩ mùa hè là thời điểm tốt để thăm Bá Linh. Đó là một nơi đẹp và dân chúng rất đáng yêu.

That's what I've heard.

Tôi đã nghe như vậy.

I went there last year. If you want, I can give you some information I have about the city.

Tôi đến đó năm ngoái. Nếu bạn muốn tôi sẽ cho bạn một số thông tin tôi có về thành phố.

Thanks.

Cám ơn.