Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 21 - The supermarket is closed.
Siêu thị đã đóng cửa.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Jeff, I'm going to the supermarket. Do you want to come with me?

Jeff, tôi sắp đi siêu thị. Bạn muốn đi với tôi không?

I think the supermarket is closed now.

Tôi nghĩ giờ này siêu thị đóng cửa rồi.

Oh, When does it close?

Ô. Nó đóng cửa lúc mấy giờ?

It closes at 7:00 on Sundays.

Nó đóng cửa lúc 7 giờ vào chủ nhật

That's too bad.

Tệ quá.

Don't worry, we can go tomorrow morning. It opens at 8:00.

Đừng lo, chúng ta có thể đi vào sáng mai. Nó mở cửa lúc 8 giờ.

Alright. What do you want to do now?

Thôi được. Bây giờ bạn muốn làm gì?

Lets take a walk for a half an hour. My sister will get here at about 8:30PM and then we can all go out to dinner.

Chúng ta hãy đi dạo nửa tiếng. Em gái tôi sẽ tới đây khoảng 8:30 tối và rồi tất cả chúng ta có thể đi ra ngoài ăn tối.

Where does she live?

Cô ta sống ở đâu?

She lives in San Francisco.

Cô ta sống ở San Francisco.

How long has she lived there?

Cô ta đã sống ở đó bao lâu rồi?

I think she's lived there for about 10 years.

Tôi nghĩ cô ta đã sống ở đó khoảng 10 năm.

That's a long time. Where did she live before that?

Đó là một quãng thời gian dài. Trước đó cô ta sống ở đâu?

San Diego.

San Diego.