Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 18 - Vacation to Canada.
Đi nghỉ mát ở Canada.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

What's today's date?

Hôm nay ngày mấy?

It's July 5th.

Mùng năm tháng bảy.

When are you going on vacation?

Khi nào bạn đi nghỉ mát?

I'm leaving on Sunday. We're going to Canada.

Tôi sẽ đi vào chủ nhật. Chúng tôi sẽ đi Canada.

Really? The day after tomorrow? That's very soon.

Vậy hả? Ngày kia? Như vậy rất sớm.

Yeah I know.

Vâng tôi biết.

How long are you going to stay there?

Bạn sẽ ở đó bao lâu?

About 2 weeks.

Khoảng 2 tuần.

When are you coming back?

Khi nào bạn trở về?

I'm coming back on the 17th.

Tôi sẽ trở về vào ngày 17.

Alright. Have a nice trip.

Tốt. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.