Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 16 - Asking about location.
Hỏi địa điểm.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Excuse me, I'm looking for the Holiday Inn. Do you know where it is?

Xin lỗi, tôi đang tìm Lữ Quán Holiday. Bạn biết nó ở đâu không?

Sure. It's down this street on the left.

Chắc rồi. Nó ở dưới con đường này phía bên trái.

Is it far from here?

Nó có xa đây không?

No, it's not far.

Không, không xa đâu.

How far is it?

Bao xa?

About a mile and a half.

Khoảng một dặm rưỡi.

How long does it take to get there?

Mất bao lâu để tới đó?

5 minutes or so.

Khoảng năm phút.

Is it close to the subway station?

Nó có gần đường xe điện ngầm không?

Yes, it's very close. The subway station is next to the hotel. You can walk there.

Vâng rất gần. Nhà ga xe điện ngầm ở bên cạnh khách sạn. Bạn có thể đi bộ tới đó.

Thanks a lot.

Cám ơn rất nhiều.