Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 10 - Ordering food.
Gọi thức ăn.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many?

Xin chào ông, chào mừng đến với nhà hàng Vườn Pháp. Bao nhiêu người?

One.

Một.

Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment.

Ngay lối này. Xin mời ông ngồi. Một lúc nữa cô phục vụ sẽ tiếp ông.

Hello sir, would you like to order now?

Xin chào ông, ông muốn gọi món ăn bây giờ không?

Yes please.

Vâng, làm ơn.

What would you like to drink?

Ông muốn uống gì?

What do you have?

Cô có những thức uống gì?

We have bottled water, juice, and Coke.

Chúng tôi có nước đóng chai, nước trái cây, và cô ca.

I'll have a bottle of water please.

Làm ơn cho tôi một chai nước.

What would you like to eat?

Ông muốn dùng món gì?

I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.

Tôi sẽ dùng món bánh xăng uých cá ngừ và một chén súp rau.