การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 4 - Asking directions.
ถามทาง.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hi Michael.

สวัสดี ไมเคิล.

Hi Amy. What's up?

สวัสดี เอมี่ มีอะไร?

I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there?

ฉันกำลังมองหาสนามบิน. คุณช่วยบอกทางไปที่นั่นให้ฉันได้ไหม ?

No, sorry. I don't know.

ไม่ได้, ขอโทษด้วย. ฉันไม่รู้.

I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?

ฉันคิดว่า ฉันจะไปสนามบินโดยรถไฟใต้ดิน.คุณรู้หรือปล่าวว่า รถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน ?

Sure, it's over there.

แน่นอน, มันอยู่ตรงโน้น.

Where? I don't see it.

ที่ไหน?ฉันมองไม่เห็น.

Across the street.

ข้ามฝั่งถนน.

Oh, I see it now. Thanks.

โอ, ตอนนี้ฉันมองเห็นแล้ว. ขอบคุณ.

No problem.

ไม่มีปัญหา.

Do you know if there's a restroom around here?

คุณ รู้หรือไม่ ว่ามีห้องน้ำแถวๆนี้บ้างไหม?

Yes, there's one here. It's in the store.

รู้ซิ, มีอยู่ที่หนึ่งที่นี่. มันอยู่ในร้านค้า.

Thank you.

ขอบคุณ.

Bye.

บาย.

Bye bye.

บาย บาย.