ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 1 - Where are you from?
ဘယ်ကလဲ?
သင်ခန်းစာများစာရင်း | နောကျသငျခနျးစာ

ပုံမှန်မြန်နှုန်း:

အနှေးအမြန်:

အင်္ဂလိပ် / Burmese နှေးနှေး သာမန်

Hello.

ဟဲလို

Hi.

ဟိုင်း

How are you?

ဘယ်လိုလဲ?

I'm good. How are you?

ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ?

Good. Do you speak English?

ကောင်းပါတယ်။ သင် အင်္ဂလိပ်လို ပြောသလား?

A little. Are you American?

နဲနဲပါ။ သင် အမေရိကန်လား?

Yes.

ဟုတ်ပါတယ်

Where are you from?

သင်ဘယ်ကလဲ?

I'm from California.

ကယ်လီဖိုးနီးယားကပါ။

Nice to meet you.

တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။

Nice to meet you too.

တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။