การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 3 - What's your name?
คุณชื่ออะไร?
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Excuse me, what's your name?

ขอโทษครับ คุณชื่ออะไร

My name is Jessica. What's yours?

ฉันชื่อเจสสิกาค่ะ แล้วคุณล่ะค่ะ

John.

จอห์นครับ

You speak English very well.

คุณพูดภาษาอีงกฤษได้ดีมาก

Thank you.

ขอบคุณ

Do you know what time it is?

คุณรู้หรือปล่าวว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว

Sure. It's 5:10PM.

แน่นอน. มันเป็นเวลา 5 โมง10 นาที ในตอนเย็น

What did you say?

คุณว่าอะไรน่ะ

I said it's 5:10PM.

ฉันพูดว่า มันเป็นเวลา 5 โมง10 นาที ในตอนเย็น

Thanks.

ขอบคุณ.

You're welcome.

ไม่เป็นไร.