การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 92 - Do you know how to get downtown?
คุณรู้ไหมว่าจะไปในเมืองอย่างไร?
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hi George, do you know how to get downtown?

สวัสดี จอร์จ, คุณ รู้ไหม ว่าจะเข้าไปในเมืองอย่างไร?

Sure. Why are you going there?

แน่นอน.คุณจะไปที่นั่นทำไม?

I want to buy a new computer.

ฉันอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่.

OK, are you driving?

โอเค, คุณ ขับรถไปใช่ไหม?

Yes.

ใช่.

Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway and take exit 52.

ตรงไป ตามถนนนี้. เมื่อไร คุณ ถึงสัญญาณไฟที่สอง,เลี้ยวซ้าย. ขับไปบนทางไฮเวย์และออกตรง ทางออก 52.

That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road do I take first?

ฟังดูแล้วเหมือนจะซับซ้อน. คุณ ช่วยบอก ฉัน อีกครั้งได้ไหม? ถนนไหนที่ฉันจะเจอก่อน?

You go down this road, then at the second light turn left. That road is "Main street."

คุณ ตรงไปตามถนนนี่ , แล้วที่สัญญาณไฟที่สอง,เลี้ยวซ้าย. ถนนนั้นคือ "เมน สตรีท"

OK, I think I've got it now.

โอเค,ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้ว.

Why are you buying a new computer anyway? Didn't you just get one a few months ago?

ทำไม คุณ อยากจะซื้อ คอมพิวเตอร์ใหม่ล่ะ? คุณ เพิ่งได้มันมาไม่กี่เดือนนี่เองไม่ใช่หรือ?

Yes, but it doesn't work anymore.

ใช่, แต่เครื่องไม่ทำงานอีกต่อไปแล้ว.

Where did you buy it?

คุณซื้อมันมาจากไหน ?

At Wal-Mart.

ที่ วอลมาร์ท.

I think you're computer should still be under warranty. You can bring it back to them and they'll fix it for free.

ผมคิดว่า คอมพิวเตอร์ ของคุณยังอยู่ในประกัน. คุณ ควรจะเอามันกลับไปให้พวกเขา และพวกเขาจะซ่อมมันให้ฟรี.

I think you're right. I didn't think about that. I should go talk to them about it. Where is the closest Wal-Mart?

ฉัน คิดว่า คุณพูดถูก. ฉันคิดไม่ถึง. ฉันควรไปคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้. วอลมาร์ทที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ?

It's about 2 blocks from here. I have to go there to get some stuff now anyway. Do you want to follow me?

มันประมาณ 2 ช่วงตึกจากนี่. ตอนนี้ฉันต้องไปซื้อของที่นั่น อยู่ดี. คุณ อยากจะตามฉันมาไหม?

Sure.

แน่นอน.