การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 87 - Shopping for a friend.
ซื้อของให้เพื่อน.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

I'm going shopping. Do you want to come?

ฉันจะไปช็อปปิ้ง. คุณ อยากไปด้วยไหม?

I thought you went shopping yesterday.

ผมคิดว่าคุณ ไป ช็อปปิ้งมาแล้ว เมื่อวานนี้.

I did, but an old friend called me last night and invited me to his birthday party. I need to buy a gift for him.

ฉันไปมาแล้ว, แต่ เพื่อนเก่าของฉันโทรหาฉัน เมื่อคืนนี้ และเชิญฉันไปงานวันเกิดของเขา ฉันต้องการซื้อของขวัญให้เขา.

I see. What are you going to get him?

ผมเข้าใจแล้ว. คุณจะให้อะไรเขา?

I really have no idea what he likes. I haven't seen him in a long time. What do you think?

ฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาชอบอะไร ฉันไม่ได้เจอ เขานานมากแล้ว. คุณ คิดว่าอะไรดีล่ะ?

Maybe a cake?

บางที เค๊ก?

Well, that's a good idea, but I think I should probably get him something else, like something he can wear.

อืมม์,ความคิดดี, แต่ฉันคิดว่า ฉันควรให้ เขา อย่างอื่น, เช่น บางอย่าง ที่เขาสามารถใส่ได้.

How about a sweater? I saw a really nice one in the mall the other day. Maybe we can go there and take a look.

แล้วเสื้อกันหนาวล่ะ?ผมเห็นสวยจริงๆ อยู่ตัวนึง ในห้างวันก่อน. บางที่เราสามารถ ไป ที่นั่น และดูว่าใช้ได้ไหม.

OK, what store was it in?

โอเค,ห้างอะไรที่ขายอยู่ ?

It was at Macy's. I think they're having a sale this weekend.

ห้างเมซี่. ผมคิดว่า พวกเขา มีลดราคาวันหยุดสุดสัปดาห์นี้.

Oh, that's a really nice store. I like the clothes there.

โอ,นั่นเป็นร้านที่ดีมากๆ. ฉันชอบเสื้อผ้าที่นั่น.