การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 77 - My mother-in-law is coming tomorrow.
แม่ยายของฉันจะมาในวันพรุ่งนี้.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hello?

สวัสดี?

Hi. Are you still up?

สวัสดี. คุณตื่นอยู่หรือปล่าว?

Yes.

ใช่.

You sound tired, is everything OK?

คุณ ท่าทางเหนื่อยน่ะ, ทุกอย่างโอเคไหม?

Yeah, everything's fine. I'm just getting ready to go to bed. It's been a really long day.

ใช่, ทุกอย่างเรียบร้อยดี.ฉันแค่เตรียมพร้อมเข้านอน. วันนี้เหนื่อยมาทั้งวัน.

Do you have time to get some coffee with me later? I have something I want to talk to you about.

คุณ พอจะมีเวลาไปหากาแฟดื่มกับผมหลังจากนี้ไหม? ผมมีบางอย่างอยากจะคุย กับคุณ .

No, sorry. Not today. I have to get up early tomorrow.

ไม่, ขอโทษด้วย. วันนี้คงไม่ได้ พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้า.

Oh, What are you going to do tomorrow?

โอ, วันพรุ่งนี้คุณ จะทำอะไร?

My mother-in-law is coming over so I have to get up early and clean the house.

แม่สามีจะแวะมาเยี่ยม ฉันต้องตื่นแต่เช้าและทำความสะอาด บ้าน.

I see.

อ๋อ อย่างนี้นี่เอง.

Are you free tomorrow?

วันพรุ่งนี้ คุณว่างเหรอ?

Yes, in the afternoon. I have to finish something I'm working on, but I'll be free after 3:30.

ใช่, ในตอนบ่าย. ผมต้องจัดการงานบางอย่างให้เสร็จ, แต่ผมจะว่างหลัง บ่าย3 โมงครึ่ง.

Do you want to get together after you finish work?

คุณ อยากจะออกมาเจอกันหน่อยไหม หลังจากคุณทำ งานเสร็จ?

Do you think you'll have time?

คุณ คิดว่า คุณพอจะมีเวลา?

Yeah, my mother-in-law will be leaving here around 2PM.

ใช่, แม่สามีของฉันจะออกจาก ที่นี่ ประมาณบ่าย 2 โมง.