การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 76 - I brought you an apple.
ฉันเอาแอปเปิ้ลมาให้คุณ.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hey, how did you get here?

เฮ้, คุณ มาที่นี่ได้อย่างไร?

I rode my bike.

ฉันปั่นจักรยานมา.

Are you serious? Why did you do that? I could have picked you up.

คุณพูดจริงหรือ? ทำไม คุณทำอย่างนั้น?ผมควรจะไปรับคุณ.

That's OK, I didn't want to bother you. I know you don't like to wake up early.

นั่นโอเค,ฉันไม่อยากรบกวนคุณ. ฉันรู้ คุณไม่ชอบที่จะต้องตื่นแต่เช้า.

That's so nice of you. Aren't you cold?

คุณช่างดีจริงๆ. คุณไม่หนาวเหรอ?

No, not really. I wore a coat.

ไม่เท่าไหร่. ฉันสวมเสื้อโค๊ท.

What's in the bag?

อะไรอยู่ในถุงน่ะ?

It's a special type of apple.

มัน คือ แอปเปิ้ลชนิดพิเศษ.

Oh. Can I try one? It's very sweet.

โอ. ผมลองชิมสักลูกได้ไหม? มันหวานมาก

I put sugar on it. These apples are really good. They were only 30 cents each.

ฉันโรยน้ำตาลลงไป. แอปเปิ้ลพวกนี้รสชาติดีมาก. พวกมันแค่ 30 เซนต์ต่อลูก.

Aren't those more expensive than the ones at the supermarket?

นั่นราคาไม่ แพง กว่าที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ?

Yeah, they're more expensive, but they taste better.

ใช่,พวกมันราคา แพงกว่า, แต่รสชาติดีกว่า

Did you buy any other fruit?

คุณ ซื้อผลไม้อย่างอื่นบ้างไหม?

Well, besides the apples, I bought oranges and bananas.

อืมม์, นอกจากแอปเปิ้ล, ฉันซื้อส้มและกล้วย.