การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 74 - Taking pictures.
ถ่ายรูป.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Excuse me, sir, will you take a picture of us?

ขอโทษครับ,คุณ, คุณจะ ถ่ายรูปให้เราได้ไหม?

Sure. This is a really nice camera.

แน่นอน. กล้องถ่ายรูปนี่ดีจริงๆ .

Thanks, my parents gave it to me.

ขอบคุณ, พ่อแม่ของฉัน ให้มา.

How do you use it?

คุณใช้มันอย่างไร?

You press this button here.

คุณ กดปุ่มนี่ ตรงนี้.

Come a little closer. Wait, that's too close. Move a little to the left. Move back a little farther. OK, stay right there.

เข้ามาใกล้อีกหน่อย. เดี๋ยว, นั่นใกล้เกิน. มาทางซ้ายอีกนิดนึง. ถอยหลังไปอีกหน่อย. โอเค, อยู่ตรงนั้น.

Do you mean here?

คุณหมายถึงตรงนี้ใช่ไหม?

Yes, that's good. Oh, I can't get it to work.

ใช่, นั่นแหล่ะดี. โอ, ฉันไม่ สามารถทำให้มันทำงานได้.

You need to hold down the button for about 3 seconds.

คุณต้องกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3 วินาที.

OK I got it, are you ready?

โอเค ฉันทำได้แล้ว, คุณ พร้อมหรือยัง?

Yes.

พร้อมแล้ว.

Smile.

ยิ้ม.