การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 67 - Sending a package.
ส่งแพ็คเก็จของ.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hello, how may I help you?

สวัสดี, มีอะไรให้ช่วยไหม?

I'd like to send this package to California.

ผมอยากจะส่ง แพ็คเก็จนี่ไปแคลิฟอร์เนีย.

Would you like to send it overnight or by regular mail?

คุณ อยากส่งด่วน หรือธรรมดา?

How much is it to send it overnight?

ส่งด่วนราคาเท่าไหร่?

20 dollars

20 ดอลลาร์

And by regular mail?

และแบบธรรมดา?

12 dollars.

12 ดอลลาร์.

I'd like it to get there tomorrow.

ผมอยากให้มันถึงที่นั่น พรุ่งนั้เช้า.

Please fill out this form. When you're finished, come back to this window.

กรุณากรอกข้อมูลในฟอร์มนี้. เมื่อคุณกรอก เสร็จ, กลับมาที่ช่องนี้.

OK, I think I'm done, is this correct?

โอเค, ผมคิดว่า ผมเสร็จแล้ว, นี่ ถูกไหม?

Yes, that's right.

ใช่, นั่นถูกต้อง.

I'd also like to mail this letter.

ผมอยากส่งจดหมายนี้ด้วย.

Do you need to buy stamps?

คุณต้องการซื้อแสตมป์ไหม?

Yes.

ใช่.

A book of stamps costs 3 dollars. So that'll be 23 dollars for everything.

แสตมป์หนึ่งดวงราคา 3 ดอลลาร์. ดังนั้น นั่นรวมเป็น 23 ดอลลาร์ สำหรับทุกอย่าง.

Oh, I forgot my wallet in the car. I'll be right back.

โอ,ผมลืมกระเป๋าตังค์ในรถยนต์.เดี๋ยวผมจะ กลับมา.