การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 6 - Do you want something to drink?
คุณ ต้องการดื่มไหม?
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

David, would you like something to eat?

เดวิด, คุณอยากจะทานอะไรบ้างไหม ?

No, I'm full.

ไม่ล่ะ,ผมอิ่ม.

Do you want something to drink?

คุณอยากจะดื่มอะไรบ้างไหม?

Yes, I'd like some coffee.

ใช่ ผมอยากดื่มกาแฟ.

Sorry, I don't have any coffee.

ขอโทษด้วย, ฉันไม่มีกาแฟเลย.

That's OK. I'll have a glass of water.

ไม่เป็นไร งั้นผมขอน้ำเปล่าแก้วนึง.

A small glass, or a big one?

แก้วเล็ก หรือแก้วใหญ่ะล่ะ?

Small please.

เล็กครับ.

Here you are.

นี่ค่ะ.

Thanks.

ขอบคุณ.

You're welcome.

ไม่เป็นไร.