การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 46 - Leaving a message.
ฝากข้อความ.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hello?

สวัสดี?

Hi, is Heather there please?

สวัสดี, ฮีทเตอร์ อยู่ที่นั่นไหม?

Sorry, I think you have the wrong number.

ขอโทษ, ฉันคิดว่า คุณ กดผิดเบอร์แล้วล่ะ.

Is this 617-228-2289?

นี่ คือ 617-228-2289 ใช่ไหม

Yes. Who are you looking for again?

ใช่. คุณต้องการจะคุยกับใครน่ะ ?

Heather Johnson.

ฮีทเตอร์ จอห์นสัน.

Oh, I thought you said Laura. Sorry about that. This is the right number, but Heather's not here right now.

โอ,ฉันคิดว่า คุณ พูดว่า ลอร่า. ขอโทษด้วย. นี่ เป็นเบอร์ที่ถูกต้องแล้ว, แต่ตอนนี้ฮีทเตอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่ .

Do you know where she went?

คุณรู้ไหมว่าเธอไปที่ไหน?

She went to the store to buy some groceries. Would you like to leave a message?

เธอไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อของ. คุณ ต้องการฝากข้อความไหม?

Yes, would you please tell her Eric Martin called?

ใช่, คุณ กรุณาบอกเธอว่าอีริค มาร์ตินโทรมา?

Hi Eric, this is her roommate Kathy. I met you a couple months ago at the Christmas party.

สวัสดี อีริค, นี่ คือรูมเมทของเธอ- เคธี. ฉันเคยเจอคุณไม่กี่เดือนก่อนที่ปาร์ตี้คริสต์มาส.

Oh, yes. How are you?

โอ, ใช่. สบายดีหรือปล่าว?

Good. Heather will be back in about 20 minutes. I'll tell her you called.

สบายดี. ฮีทเตอร์จะกลับมาในอีก 20 นาทีโดยประมาณ. ฉันจะบอกเธอว่าคุณโทรมา.

OK. Thanks.

โอเค. ขอบคุณ.

Bye bye.

บาย บาย.