การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 25 - Phone call at work.
โทรศัพท์ที่ทำงาน.
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Hello?

สวัสดี?

Hi, is James there please?

สวัสดี, เจมส์อยู่ที่นั่น ไหมค่ะ?

Yes. Who's calling?

ใช่. ใครโทรมาครับ?

Linda.

ลินดาค่ะ.

One moment please.

กรุณารอสักครู่น่ะครับ.

OK.

โอเค.

Hello?

สวัสดี?

Hi James, it's Linda.

สวัสดี เจมส์, นี่ลินดาน่ะ.

Hi Linda.

สวัสดีลินดา.

What are you doing now?

คุณ กำลังทำตอนนี้อะไร ?

I'm working.

ผมกำลังทำงาน.

Are you busy?

คุณกำลัง ยุ่งใช่ไหม?

Yes. It's been really busy here all day.

ใช่. ยุ่งทั้งวันเลย ที่นี่.

What time do you get off of work?

คุณเลิกงานกี่โมง?

8:30PM

สองทุ่มครึ่ง

I'll call you back after 8:30PM

ฉันจะโทร หาคุณ อีกทีหลังสองทุ่มครึ่งแล้วกัน

OK. Talk to you later.

โอเค. แล้วคุยกัน.

Bye bye.

บาย บาย.