การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 11 - Now or later?
ตอนนี้ หรือทีหลัง?
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Chris, where are you going?

คริส, คุณกำลังไปไหน ?

I'm going to the store. I need to buy something.

ผมจะไปร้านค้า. ผมต้องการไปซื้อของ.

Really? I need to go to the store too.

จริงหรือ? ฉันต้องการไปร้านค้าเหมือนกัน.

Would you like to come with me?

คุณ อยากไปด้วยกันกับผมไหม?

Yeah, let's go together.

ได้, ไปด้วยกันเถอะ.

Would you like to go now or later?

คุณ อยากจะไป ตอนนี้ เลยหรือเอาไว้ทีหลัง?

Now.

ตอนนี้.

What?

อะไรน่ะ?

Now would be better.

ตอนนี้ น่าจะดีกว่าน่ะ.

OK, let's go.

ตกลง งั้นไปกันเลย.

Should we walk?

เดินไปดีไหม?

No, it's too far. Let's drive.

ไม่ ดีกว่า มันไกลทีเดียว ขับรถไปเถอะ.