หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 99 - การเลือกตั้ง.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
คาเรน
Karen :
มาร์ติน, คุณ จะไปโวตให้ใคร?
Martin, who are you going to vote for?
มาร์ติน
Martin :
คุณ หมายถึง ประธานาธิบดี นะเหรอ?
You mean for president?
คาเรน
Karen :
ใช่.
Yes.
มาร์ติน
Martin :
ผมยังไม่ แน่ใจเลย
I'm not sure yet.
คาเรน
Karen :
คุณ ควรจะตัดสินใจได้แล้ว. การเลือกตั้งมีเดือนหน้านี้แล้ว.
You should make up your mind soon. The election is next month.
มาร์ติน
Martin :
ใช่, ฉัน รู้. ฉัน ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกวัน
Yes, I know. I hear about it every day on the news.
คาเรน
Karen :
ฉันจะโวตให้โอบามา.
I'm going to vote for Obama.
มาร์ติน
Martin :
ผม คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดี, แต่ ผม คิดว่าแมคเคนจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีเหมือนกัน.
I think he is a good choice, but I think McCain would make a good president also.
คาเรน
Karen :
ฉันรู้. เขาดีทั้งคู่. มันยากแก่การตัดสินใจ. แมคเคนอายุมากกว่าแต่ก็มีประสบการณ์มากกว่า ส่วนโอบามาดูเหมือนว่าเค้าจะมีไอเดียดีๆอยู่หลายเรื่อง แต่บางคนว่าเขาต้องการจะเก็บภาษีเพิ่ม.
I know. They're both good. It's hard to decide. McCain is older but he has more experience. Obama seems to have a lot of good ideas, but some people say he wants to raise taxes.
มาร์ติน
Martin :
ผมได้ยินมาว่าเค้าต้องการลดภาษี.มันยากที่จะรู้ว่าความจริงคืออะไร.นั่นเป็นเหตุผลที่ผม ไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง
I heard he wants to lower taxes. It's hard to know what the truth is. That's the reason I really don't pay attention to politics.
คาเรน
Karen :
ใช่,มันอาจเป็นสิ่งที่รบกวนใจ, แต่มันสำคัญและมันน่าสนใจที่จะติดตามดู.
Yes, it can be frustrating, but it's important and it's interesting to watch.