หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 96 - คุณรังเกียจที่จะขับรถไหม?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
จูลี่
Julie :
เฮ้ ไมเคิล ฉันเหนื่อย. คุณจะขับรถสักพักนึงได้ไหม ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนัก?
Hey Michael, I'm tired. Would you mind driving for a while?
ไมเคิล
Michael :
ขอโทษด้วย.ผมก็อยากน่ะ,แต่ผมไม่รู้ วิธีการขับรถ.
Sorry. I would like to, but I don't know how to drive.
จูลี่
Julie :
จริงหรือ? คุณไม่มีใบขับขี่หรือ?ฉันคิดว่าทุกคนมีใบขับขี่.
Really? You don't have a license? I thought everyone had a license.
ไมเคิล
Michael :
ไม่หรอก, ผม อยู่ในเมืองตั้งแต่เกิดและ เมื่อไร ที่ผมอยู่บ้าน โดยปกติ จะใช้บริการรถไฟใต้ดินหรือรถบัส.
No, I've lived in cities all my life and when I'm at home I usually take the subway or bus.
จูลี่
Julie :
เข้าใจล่ะ. คุณ คิดว่าในอนาคตคุณจะเรียน ขับรถไหม?
I see. Do you think you'll learn to drive in the future?
ไมเคิล
Michael :
ใช่. ผมวางแผนจะซื้อรถยนต์ปีหน้า. ผมคิดว่าในอเมริกาคุณจำเป็นต้องมีรถซักคัน.
Yes. I plan to buy a car next year. I think you need one in the U.S.
จูลี่
Julie :
จริงๆแล้ว, ตอนนี้ ฉัน กำลังคิดเรื่องนี้อยู่, หลายๆคนในเมืองนี้ใช้บริการรถบัสเหมือนกัน.
Actually, now that I think about it, a lot of people in cities here take the bus also.
ไมเคิล
Michael :
อืมม์, ผมอยาก เที่ยวมากกว่านี้. ผมอยู่ ที่นี่ได้สองสาม เดือนแล้วและ ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เห็นอะไรเลย.
Well, I'd like to travel more. I've been here for a few months already and I feel like I haven't seen anything yet.
จูลี่
Julie :
แล้วคุณจะเรียน ขับรถยังไงล่ะ? คุณอยากจะให้ฉัน สอน คุณไหม?
How are you going to learn to drive? Do you want me to teach you?
ไมเคิล
Michael :
ไม่ ผมไม่อยากจะเป็นภาระของ คุณ.ผมสมัครเรียนใกล้ๆบ้านไปแล้ว.มันเริ่มเรียนเดือนหน้า.
No, I wouldn't want to trouble you. I've already signed up for a class near my house. It starts next month.