หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 92 - คุณรู้ไหมว่าจะไปในเมืองอย่างไร?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ชารอน
Sharon :
สวัสดี จอร์จ, คุณ รู้ไหม ว่าจะเข้าไปในเมืองอย่างไร?
Hi George, do you know how to get downtown?
จอร์จ
George :
แน่นอน.คุณจะไปที่นั่นทำไม?
Sure. Why are you going there?
ชารอน
Sharon :
ฉันอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่.
I want to buy a new computer.
จอร์จ
George :
โอเค, คุณ ขับรถไปใช่ไหม?
OK, are you driving?
ชารอน
Sharon :
ใช่.
Yes.
จอร์จ
George :
ตรงไป ตามถนนนี้. เมื่อไร คุณ ถึงสัญญาณไฟที่สอง,เลี้ยวซ้าย. ขับไปบนทางไฮเวย์และออกตรง ทางออก 52.
Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the highway and take exit 52.
ชารอน
Sharon :
ฟังดูแล้วเหมือนจะซับซ้อน. คุณ ช่วยบอก ฉัน อีกครั้งได้ไหม? ถนนไหนที่ฉันจะเจอก่อน?
That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road do I take first?
จอร์จ
George :
คุณ ตรงไปตามถนนนี่ , แล้วที่สัญญาณไฟที่สอง,เลี้ยวซ้าย. ถนนนั้นคือ "เมน สตรีท"
You go down this road, then at the second light turn left. That road is Main street.
ชารอน
Sharon :
โอเค,ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้ว.
OK, I think I've got it now.
จอร์จ
George :
ทำไม คุณ อยากจะซื้อ คอมพิวเตอร์ใหม่ล่ะ? คุณ เพิ่งได้มันมาไม่กี่เดือนนี่เองไม่ใช่หรือ?
Why are you buying a new computer anyway? Didn't you just get one a few months ago?
ชารอน
Sharon :
ใช่, แต่เครื่องไม่ทำงานอีกต่อไปแล้ว.
Yes, but it doesn't work anymore.
จอร์จ
George :
คุณซื้อมันมาจากไหน ?
Where did you buy it?
ชารอน
Sharon :
ที่ วอลมาร์ท.
At Wal-Mart.
จอร์จ
George :
ผมคิดว่า คอมพิวเตอร์ ของคุณยังอยู่ในประกัน. คุณ ควรจะเอามันกลับไปให้พวกเขา และพวกเขาจะซ่อมมันให้ฟรี.
I think you're computer should still be under warranty. You can bring it back to them and they'll fix it for free.
ชารอน
Sharon :
ฉัน คิดว่า คุณพูดถูก. ฉันคิดไม่ถึง. ฉันควรไปคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้. วอลมาร์ทที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ?
I think you're right. I didn't think about that. I should go talk to them about it. Where is the closest Wal-Mart?
จอร์จ
George :
มันประมาณ 2 ช่วงตึกจากนี่. ตอนนี้ฉันต้องไปซื้อของที่นั่น อยู่ดี. คุณ อยากจะตามฉันมาไหม?
It's about 2 blocks from here. I have to go there to get some stuff now anyway. Do you want to follow me?
ชารอน
Sharon :
แน่นอน.
Sure.