หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 78 - จิมยกเลิกการประชุม.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
เจสซิกา
Jessica :
เฮ้, ฉันเพิ่งคุยกับจิม.
Hey, I just talked to Jim.
มาร์ค
Mark :
เขาพูดว่าอะไรบ้าง ?
What did he say?
เจสซิกา
Jessica :
เขาบอกว่าเขาต้องยกเลิกการประชุม ตอนบ่ายนี้.
He said he had to cancel the meeting this afternoon.
มาร์ค
Mark :
โอ, เข้าใจแล้ว
Oh, I see.
เจสซิกา
Jessica :
มีปัญหาอะไรหรือ?
Is there a problem?
มาร์ค
Mark :
ไม่,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย.วันนี้ เขาและผมควรที่จะต้องไปพูดคุย กับลูกค้า .
No, It's not a big deal. He and I were supposed to talk to some new customers today.
เจสซิกา
Jessica :
เสียใจที่ได้ยินอย่างนั้น.
Sorry to hear that.
มาร์ค
Mark :
มันโอเค.เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆช่วงหลังๆนี้ .
It's OK. This has been happening quite a bit recently.
เจสซิกา
Jessica :
นั่นแปลกมั๊ย. ฉันสงสัยว่า ทำไม?
That's strange. I wonder why?
มาร์ค
Mark :
ช่วงนี้ภรรยาของเขาป่วย, ดังนั้น บางทีเขาต้องรีบกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อที่จะไปดูแลเธอ.
His wife has been sick, so sometimes he has to go home early to take care of her.
เจสซิกา
Jessica :
ฉันเข้าใจแล้ว. งาน เป็นยังไงบ้าง?
I see. How's work been going?
มาร์ค
Mark :
อะไรต่อมิอะไรช้าไปหมด ตอนนี้. คุณ รังเกียงไหมถ้าผมขอยืมโทรศัพท์ของคุณ , ของผมแบตเตอรี่หมดและผมต้อง โทร หาเจ้านายของผมเพื่อบอกเขาเรื่องนี้.
Things are slow right now. Would you mind if I borrow your phone, mine's out of batteries and I have to call my boss to tell him about this.
เจสซิกา
Jessica :
โอเค, ให้ฉันไปเอามันมา. มันอยู่ในรถยนต์.
OK, let me go get it. Its in the car.