หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 72 - เราไม่ได้หลงทาง!
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ลินดา
Linda :
คุณ หิวไหม?
Are you hungry?
โรเบิร์ต
Robert :
ไม่ ทำไม?
No, why?
ลินดา
Linda :
เราขับรถมาเป็นเวลานานแล้ว. ฉันคิดว่า เราควรจะหาที่กินข้าวโดยเร็ว.
We've been driving for a long time. I think we'd better find some place to eat soon.
โรเบิร์ต
Robert :
ไม่ ผมโอเค. เราสายแล้วดังนั้น เราไม่ควรหยุดพัก.
No, I'm OK. We're late so we'd better not stop.
ลินดา
Linda :
เราผ่านร้านเดิม สามรอบแล้ว. ฉันคิดว่า เราหลงทาง. เราควรถามทางใครสักคน.
We've passed that same store three times already. I think we're lost. We should ask someone for directions.
โรเบิร์ต
Robert :
เราไม่ได้หลงทาง.
We're not lost.
ลินดา
Linda :
ฉันไม่เคยมาทางนี้มาก่อน. คุณ รู้ไหมว่าเรากำลังจะไปที่ไหน?
I've never gone this way before. Do you know where you're going?
โรเบิร์ต
Robert :
ใช่,ถนนนี่ตรงไปในเมือง. มันเร็วกว่าไฮเวย์.
Yes, this road goes through town. It's faster than the highway.
ลินดา
Linda :
โอเค. คุณ รังเกียจที่จะกรุณาขับช้าลงนิดนึงไหม ?
OK. Would you mind driving a little slower please?
โรเบิร์ต
Robert :
แน่นอน, ไม่มีปัญหา.
Sure, no problem.
ลินดา
Linda :
คุณเห็นป้ายข้างหลังโน่นไหม? ฉันคิดว่า นี่คือถนนวันเวย์.
Did you see that sign back there? I think this is a one way street.
โรเบิร์ต
Robert :
ไม่ ผมไม่เห็นมัน. ผมจะต้องเลี้ยวกลับ
No, I didn't see it. I'm going to have to turn around.
ลินดา
Linda :
คุณ ไม่สามารถกลับรถ ที่นี่ได้. ฉันคิดว่า คุณ ควรให้ฉันเป็นคนขับ.
You can't turn around here. I think you should let me drive.
โรเบิร์ต
Robert :
ผมคิดว่า คุณถูก ผมเริ่มเหนื่อยแล้ว
I think you're right. I'm getting tired.