หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 7 - นั่นดึกเกินไป.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ริชาร์ด
Richard :
แมรี่, คุณ อยากจะออกไปหาอะไรทานกับผมไหม?
Mary, would you like to get something to eat with me?
แมรี่
Mary :
ตกลง. เมื่อไรล่ะ?
OK. When?
ริชาร์ด
Richard :
10 โมง.
At 10 O'clock.
แมรี่
Mary :
10 โมงเช้า?
10 in the morning?
ริชาร์ด
Richard :
ไม่. ตอนกลางคืนน่ะ
No, at night.
แมรี่
Mary :
ขอโทษด้วย,นั่นมันดึกเกินไป. ปกติฉันเข้านอนประมาณสี่ทุ่ม.
Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM.
ริชาร์ด
Richard :
โอเค, แล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งล่ะ?
OK, how about 1:30 PM?
แมรี่
Mary :
ไม่ล่ะ, นั่นเร็วเกินไป.ฉันยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย.
No, that's too early. I'll still be at work then.
ริชาร์ด
Richard :
แล้วประมาณ ห้าโมงเย็นล่ะ?
How about 5:00PM?
แมรี่
Mary :
ก็ได้.
That's fine.
ริชาร์ด
Richard :
ตกลง, งั้นเจอกัน.
OK, see you then.
แมรี่
Mary :
ตกลง. บาย.
Alright. Bye.