หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 62 - ทำการจองโรงแรม.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
สวัสดี, โรงแรมมาร์ริออท, ผมจะช่วยคุณได้อย่างไร?
Hello, Marriott Hotel, how may I help you?
แนนซี่
Nancy :
สวัสดี.ฉันอยากจะทำการจองห้อง.
Hi. I'd like to make a reservation.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
กรุณารอสักครู่. โอเค,สำหรับวันไหน?
Just a moment. OK, for what date?
แนนซี่
Nancy :
วันที่ 25 กรกฎาคม.
July 25th.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
คุณจะพักกี่คืน ?
How many nights will you be staying?
แนนซี่
Nancy :
2 คืน. ห้องราคาเท่าไร?
2 nights. What's the room rate?
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
75 ดอลลาร์ ต่อคืน รวมภาษี. คุณ ต้องการให้ผม จอง ห้องให้สำหรับ คุณไหม?
75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you?
แนนซี่
Nancy :
ใช่ กรุณาด้วย.
Yes please.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
ชื่อของคุณ?
Your name?
แนนซี่
Nancy :
แนนซี่ แอนเดอร์สัน
Nancy Anderson.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
คุณแอนเดอร์สัน, คุณจะชำระเงินอย่างไร ?
Miss Anderson, how will you be paying?
แนนซี่
Nancy :
วีซ่า.
Visa.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
หมายเลขบัตรครับ.
Card number please.
แนนซี่
Nancy :
4198 2289 3388 228.
4198 2289 3388 228.
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
วันหมดอายุ?
Expiration date?
แนนซี่
Nancy :
1 กย. 2555
1/9/2012
พนักงานต้อนรับ
Receptionist :
โอเค, คุณเรียบร้อยแล้ว. เราจะ เจอ คุณในวันที่ 25 ครับ.
OK, You're all set. We'll see you on the 25th.

  หน้าหลัก    100 บทเรียน    1000 วลีที่ใช้บ่อย    1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย    ติดต่อเรา  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.