หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 58 - สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ชารอน
Sharon :
สวัสดี?
Hello?
จอร์จ
George :
สวัสดีชารอน,นี่จอร์จอีกครั้ง.เวลาไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไปถึงปาร์ตี้?
Hi Sharon it's George again. What time do you think you'll get to the party tonight?
ชารอน
Sharon :
ขอโทษ,คุณพูดว่าอะไรน่ะ?
Sorry, what did you say?
จอร์จ
George :
สวัสดี,คุณได้ยินผมไหม?ผมพูดว่าเวลาไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไปถึงปาร์ตี้?
Hello, can you hear me? I said what time do you think you'll be getting to the party?
ชารอน
Sharon :
ขอโทษ, ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลย.
Sorry, I can't hear you.
จอร์จ
George :
คุณได้ยินผมไหม ตอนนี้?
Can you hear me now?
ชารอน
Sharon :
ไม่ค่อยชัด. ที่นี่มันเสียงดังจริงๆ.
No, not very clearly. It's really noisy here.
จอร์จ
George :
อาจเป็นเพราะโทรศัพท์มือถือของผม,ผมไม่คิดว่าผมมีสัญญาณที่ดีนัก.
It might be my cell phone, I don't think I have very good reception.
ชารอน
Sharon :
โอ, ไม่เป็นไร.
Oh, that's OK.
จอร์จ
George :
ฉันโทรกลับหาคุณได้ไหม?
Can I call you right back?
ชารอน
Sharon :
โอเค.
OK.