หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 49 - เจอเพื่อน.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
วิกกี้
Vicky :
สวัสดี?
Hello?
เบน
Ben :
สวัสดี วิกกี้.
Hi Vicky.
วิกกี้
Vicky :
คุณอยู่ที่นั่นแล้วหรือยัง?
Are you there yet?
เบน
Ben :
ใช่.
Yes.
วิกกี้
Vicky :
ฉันเพิ่งออกจากรถไฟใต้ดิน. ฉันเกือบ จะถึงที่นั่นแล้ว. ขอโทษที่ ฉันมาสาย.
I just got off the subway. I'm almost there. Sorry I'm late.
เบน
Ben :
นั่น ไม่เป็นปัญหา. ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมอยู่ข้างใน.
That's no problem. I just wanted to tell you I'm inside.
วิกกี้
Vicky :
คุณอยู่ที่ไหน?
Where are you?
เบน
Ben :
บนชั้นสอง
On the second floor.
วิกกี้
Vicky :
ฉันควรขึ้นไปที่ชั้นสองหรือ คุณ อยากลงมาที่ชั้นหนึ่งก่อน?
Should I come to the second floor or do you want to come to the first floor?
เบน
Ben :
ขึ้นมาชั้นบนสิ
Come upstairs.
วิกกี้
Vicky :
อะไร?
What?
เบน
Ben :
โอ, คุณได้ยินผมโอเคไหม? ผมพูดว่าขึ้นมาชั้นสอง.
Oh, Can you hear me OK? I said, come to the second floor.
วิกกี้
Vicky :
โอ, โอเค. คุณทำอะไรที่นั่น?
Oh, OK. What are you doing there?
เบน
Ben :
แค่ ดูหนังสือเรื่อง วิธีการเรียนภาษาอังกฤษ.
Just looking at some books on how to learn English.
วิกกี้
Vicky :
คุณ อยากจะหาอะไรทานสักอย่างหลังจากนี้ไหม?
Do you want to get something to eat later?
เบน
Ben :
ไม่ ฉันยังอิ่มจากมื้อเย็น.
No, I'm still full from dinner.
วิกกี้
Vicky :
คุณ อยากจะทำอะไร ?
What do you want to do?
เบน
Ben :
ผมยังไม่รู้แน่. เมื่อคุณ มาถึงที่นี่ เราจะคุยเรื่องนี้อีกที.
I don't know for sure. When you get here we'll talk about it.
วิกกี้
Vicky :
โอเค,เดี๋ยวเจอกัน.
OK, see you soon.
เบน
Ben :
บาย.
Bye.