หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 34 - จัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
แฟรงค์
Frank :
ไมเคิล, คุณสามารถ ช่วยฉันเก็บข้าวของก่อนที่เราไปได้ไหม?
Michelle, Can you help me clean things up before we go?
มิเชล
Michelle :
แน่นอน. ฉันควรวางถ้วยกาแฟนี่ที่ไหน ?
Sure. Where should I put this cup?
แฟรงค์
Frank :
ถ้วยไหน?
Which cup?
มิเชล
Michelle :
อันสีแดง .
The red one.
แฟรงค์
Frank :
วาง มันไว้บนโต๊ะ.
Put it on top of the table.
มิเชล
Michelle :
แล้วผลไม้นี่ล่ะ?
How about this fruit?
แฟรงค์
Frank :
โอ, นั่น ไปในตู้เย็น.
Oh, that goes in the refrigerator.
มิเชล
Michelle :
และดินสอโน่นล่ะ? ฉันควรทำอะไร กับมัน?
And those pencils? What should I do with them?
แฟรงค์
Frank :
เอามันขึ้นไปชั้นบน และวางมันไว้ในห้องนอน.
Bring those upstairs and put them in the bedroom.
มิเชล
Michelle :
แล้วปากกานี่ ล่ะ?
How about this pen?
แฟรงค์
Frank :
เอามาให้ฉัน.ฉันต้องการ ใช้มัน.
Give it to me. I need to use it.
มิเชล
Michelle :
คุณ อยากให้ฉันทำอะไร กับกระดาษที่อยู่ ตรงโน้น?
What do you want me to do with that paper over there?
แฟรงค์
Frank :
คุณ สามารถ ทิ้งมันไปได้เลย. ผมไม่ต้องการมันอีกแล้ว.
You can throw that away. I don't need it anymore.
มิเชล
Michelle :
ถังขยะนี้เต็มแล้ว.
The trash is full.
แฟรงค์
Frank :
ก็ได้, งั้น กรุณา ใส่มันในถุงและเอาไปไว้ข้างนอก.
Alright, then please put it in a bag and take it outside.
มิเชล
Michelle :
ตกลง.แล้วยังไงต่อ?
OK. Now what?
แฟรงค์
Frank :
ผม คิดว่าเรา เสร็จแล้ว. คุณช่วย กรุณาปิดไฟและปิดประตูได้ไหม?
I think we're finished. Can you please turn off the lights and shut the door?
มิเชล
Michelle :
แน่นอน.
Sure.