หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 33 - ซื้อตั๋วเครื่องบิน.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
คนถัดไป. สวัสดี. ฉันช่วย คุณได้อย่างไรบ้าง?
Next please. Hello. How can I help you?
แลร์รี่
Larry :
ฉันอยากจะซื้อตั๋วไปนิวยอร์ค.
I'd like to buy a ticket to New York.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ?
Would you like one way or round trip?
แลร์รี่
Larry :
ไป-กลับ.
Round trip.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
คุณจะเดินทางเมื่อไหร่ ?
When will you be leaving?
แลร์รี่
Larry :
เครื่องบินลำถัดไปจะออกเมื่อไร ?
When does the next plane leave?
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
อีกประมาณ 2 ชั่วโมง.
In about 2 hours.
แลร์รี่
Larry :
ฉันต้องการ ตั๋วสำหรับไฟลท์นั้น.
I'd like a ticket for that flight please.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
ชั้นหนึ่งหรือธรรมดา?
First class or coach?
แลร์รี่
Larry :
ธรรมดา.
Coach.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
โอเค,ให้ดิฉันเช็คที่ว่าง.ฉันขอโทษด้วยน่ะ. ตั๋วสำหรับไฟลท์นั้นขายหมดไปแล้ว
OK, let me check availability. I'm sorry. Tickets for that flight are sold out.
แลร์รี่
Larry :
แล้วเที่ยวหลังจากนั้นล่ะ?
How about the one after that?
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
ขอฉันดู. ใช่, เที่ยวนี้ยังมีที่นั่ง. คุณต้องการให้ฉันจอง ที่นั่งสำหรับ คุณไหม?
Let me see. Yes, that one still has seats available. Would you like me to reserve a seat for you?
แลร์รี่
Larry :
ใช่, กรุณาด้วยค่ะ.
Yes, please.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
นั่น 120 ดอลลาร์.
That'll be 120 dollars.
แลร์รี่
Larry :
โอเค.
OK.
พนักงานขายตั๋ว
Ticket clerk :
ขอบคุณ, นี่ เงินทอนของคุณ.
Thank you, here's your change.