หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 23 - ช่วยเรื่องการออกเสียงสำเนียง.
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
คิม
Kim :
วิลเลียม, คุณ ชอบ เรียน ภาษาอังกฤษไหม?
William, do you like studying English?
วิลเลียม
William :
ฉัน ชอบเรียน ภาษาอังกฤษ, และฉันสามารถอ่านได้ดีด้วย, แต่พูดค่อนข้างยากน่ะ.
I like studying English, and I can read well, but speaking can be difficult.
คิม
Kim :
มันไม่เลวร้ายขนาดนั้น. ถ้าคุณ พูดคุย กับ เพื่อน อเมริกันของคุณ ทุกๆวัน, คุณจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว.
It's not that bad. If you talk to your American friends every day, you'll learn quickly.
วิลเลียม
William :
ให้ฉันถามอะไรคุณ หน่อยได้ไหม?
Can I ask you a question?
คิม
Kim :
แน่นอน, คุณ อยากจะ รู้อะไร ล่ะ?
Sure, what do you want to know?
วิลเลียม
William :
ฉันมีหนังสือจากชั้นเรียนอยู่ที่นี่. คุณลองพูดคำนี้ดูสิ ?
I have my book from class here. How do you say this word?
คิม
Kim :
"แลปทอป"
Laptop
วิลเลียม
William :
ขอโทษ,ฉันไม่เข้าใจ.นั่นแปลว่า อะไร ?
Sorry, I don't understand. What does that mean?
คิม
Kim :
แลปทอป เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่คุณ สามารถ หิ้วไปกับคุณได้. คุณ เข้าใจหรือปล่าว?
A laptop is a type of computer that you can carry with you. Do you understand?
วิลเลียม
William :
ใช่, ฉัน คิดว่าฉันเข้าใจ. คุณ สามารถพูดอีกครั้งได้หรือปล่าว?
Yes, I think so. Can you say it again?
คิม
Kim :
"แลปทอป."
Laptop.
วิลเลียม
William :
"แลปทอป." ฉันออกเสียงได้ อย่างถูกต้องหรือปล่าว?
Laptop. Did I pronounce that correctly?
คิม
Kim :
ใช่, นั่นถูกต้อง ดีมาก.
Yes, that's right. That's very good.
วิลเลียม
William :
ขอบคุณ. และคำนี้ล่ะ ? คุณ ออกเสียง คำนี้อย่างไร?
Thanks. And this word? How do you pronounce this?
คิม
Kim :
คำนั้น ออกเสียงว่า "คิทเช่น"
That word is pronounced kitchen.
วิลเลียม
William :
ขอบคุณ มาก. คุณเป็นครูที่ดีมาก.
Thanks so much. You're a good teacher.
คิม
Kim :
ขอบคุณ.
Thanks.