หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 2 - คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
แมรี่
Mary :
ขอโทษค่ะ คุณเป็นคนอเมริกันหรือปล่าวค่ะ?
Excuse me, are you American?
โรเบิร์ต
Robert :
ไม่ครับ ผมไม่ใช่คนอเมริกัน ผมเป็นคนจีน
No.
แมรี่
Mary :
คุณพูดภาษาอีงกฤษได้หรือปล่าว
Do you speak English?
โรเบิร์ต
Robert :
พูดได้นิดหน่อย แต่ไม่ค่อยดีนัก
A little, but not very well.
แมรี่
Mary :
คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว
How long have you been here?
โรเบิร์ต
Robert :
2 เดือน
2 months.
แมรี่
Mary :
คุณทำงานอะไร
What do you do for work?
โรเบิร์ต
Robert :
ผมเป็นนักศึกษา แล้วคุณล่ะ
I'm a student. How about you?
แมรี่
Mary :
ฉันก็เป็นนักศึกษาเหมือนกัน
I'm a student too.