หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 19 - ผู้หญิงคนนั้น คือใคร?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
ดอนน่า
Donna :
โจเซฟ, ผู้หญิงคนนั้นคือใคร?
Joseph, who is that woman?
โจเซฟ
Joseph :
นั่น คือ ซูซาน.
That's Susan.
ดอนน่า
Donna :
เธอทำงานอะไร ?
What does she do for work?
โจเซฟ
Joseph :
เธอเป็นทนายความ.
She's a lawyer.
ดอนน่า
Donna :
เธอเป็นคนอเมริกันหรือ?
Is she American?
โจเซฟ
Joseph :
ไม่ใช่, แต่เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง.
No, but she speaks English fluently.
ดอนน่า
Donna :
เธอสูงจริงๆ. คุณรู้จักเธอไหม?
She's really tall. Do you know her?
โจเซฟ
Joseph :
รู้, ผมรู้จักเธอ. เราเป็นเพื่อนกัน.
Yes, I know her. We're friends.
ดอนน่า
Donna :
ผู้ชายคนที่ยืนถัดจากหล่อนเป็นใคร?
Who's that man standing next to her?
โจเซฟ
Joseph :
ผู้ชายคนไหน?
Which man?
ดอนน่า
Donna :
ผู้ชายที่ไม่ค่อยสูงคนนั้นทางขวามือของเธอ. เขาชื่ออะไร?
That short guy on her right. What's his name?
โจเซฟ
Joseph :
โอ, นั่นแมท.
Oh, that's Matt.
ดอนน่า
Donna :
เขาดูดีจริง.
He's really good looking.
โจเซฟ
Joseph :
ใช่.
Yeah.
ดอนน่า
Donna :
คุณรู้จักเขาไหม?
Do you know him?
โจเซฟ
Joseph :
ผมไม่รู้ จักเขา,แต่ผมคิดว่าน้องสาวผมรู้.
I don't know him, but I think my sister does.
ดอนน่า
Donna :
เขาแต่งงานแล้วหรือยัง?
Is he married?
โจเซฟ
Joseph :
ใช่, เขาแต่งงานแล้ว.
Yes, he's married.
ดอนน่า
Donna :
ตอนนี้ฉันจำได้แล้ว.ฉันเคยเจอเค้ามาก่อน.
I remember now. I met him before.