หน้าหลัก   |   100 บทเรียน   |   1000 วลีที่ใช้บ่อย   |   1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   ติดต่อเรา
  ภาษาอื่น:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

   
บทเรียน 17 - คุณรู้ที่อยู่ไหม?
แต่ละบทเรียนมาจากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน . เพื่อฟังการออกเสียงประโยค,คลิกที่ไอคอนเสียงในคอลัมน์ ออดิโอ . เพื่อฟังการออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ, วางเคอร์เซอร์บนคำศัพท์นั้นๆ. ดูความหมายของแต่ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คลิกบนคำศัพท์.
บทสนทนา

ระดับความเร็วปกติ :
 

ระดับความเร็วช้า:

ประโยคสนทนา

ชื่อ:
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ซ่อน)
ออดิโอ (ช้า)
ออดิโอ (ปกติ)
มาร์ค
Mark :
ขอโทษครับ. คุณรู้ทางไปห้างสรรพสินค้าไหม?
Excuse me. Do you know how to get to the mall?
เบตตี้
Betty :
แน่นอน, ฉันเคยทำงานที่นั่น. ตรงไปประมาณหนึ่งไมล์, แล้วเลี้ยวซ้ายที่ไฟสัญญาณ. ห้างจะอยู่ทางขวา
Sure, I used to work there. Go straight for about a mile, then turn left at the light. The mall will be on the right.
มาร์ค
Mark :
คุณ รู้ที่อยู่ของมันมั้ย?
Do you know the address?
เบตตี้
Betty :
รู้สิ, ที่อยู่ คือ เลขที่ 541 ถนนเมน.
Yes, the address is 541 Main street.
มาร์ค
Mark :
คุณกรุณาเขียนมันลงไปให้ผมด้วยได้ไหมครับ?
Can you write it down for me please?
เบตตี้
Betty :
ไม่มีปัญหา.
No problem.
มาร์ค
Mark :
มันจะเร็วขึ้นไหม ถ้าผมไปทางถนนไฮแลนด์?
Is it faster if I take Highland avenue?
เบตตี้
Betty :
ไม่เลย, ทางนั้นไกลกว่า.มีสัญญาณไฟจราจรมากมายบนถนนสายนั้น .
No, that way is longer. There are more stop lights on that street.
มาร์ค
Mark :
ผมว่า คุณพูดถูก. ขอบคุณครับ.
I think you're right. Thank you.